Skip to main content

Natuur en milieu

Natuur en milieu


Sinds een aantal jaren worden ruimtelijke ordening en milieu samengevat onder één noemer: omgevingsrecht.

Dit is één van de belangrijke takken van sport waar ons kantoor zich mee bezig houdt. Het kan gaan om geschillen op grond van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet geluidhinder of één van de andere onderdelen van het omgevingsrecht.

Regelmatig staan wij tegenover het bevoegd gezag, zoals de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, de provincie of de gemeente. Maar ook zij wij bekend met de mogelijkheden om juist met hen samen te werken.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Natuur en milieu

Afval en circulaire economie

Afval en circulaire economie


Eén van de bijzondere specialismen van het kantoor is afvalstoffenrecht. Mr. R. (Rogier) Hörchner onderscheidt zich al een behoorlijk aantal jaren op dit vakgebied. Niet voor niets is hij op Twitter bekend als @afvaladvocaat en heeft hij uit dien hoofde zo'n 870 volgers, variërend van ambtenaren, directeuren van afvalbedrijven tot collega-advocaten en iedereen die maar linksom-of-rechtsom geïnteresseerd is in de recentste ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenrecht.

Mr. N. (Nicole) Broos en mr. F. (Faton) Bajrami volgen hem inmiddels in zijn voetsporen.

Bijzonder is dat het kantoor de kwestie niet alleen maar juridisch benadert, vanuit de jurisprudentie, maar ook pro-actief de ontwikkelingen op de voet volgt. Bijvoorbeeld door vakbladen op het gebied van afval en recycling te lezen.Maar ook door het actief indienen van Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur). Al met al denken wij niet alleen juridisch mee, maar weten ook redelijk goed wat er in de afvalstoffenwereld leeft. Dat kan variëren van de inzameling van oudpapier en karton, tot glas, plastic, textiel, mest, maar betreft ook de veelal gemeentelijke problematiek van zwerfafval (SchoonBelonen, statiegeld) en de vermindering van restafval.

De afval/recycling-zaken zien op alle denkbare rechtsgebieden: van contracten tot bestuurlijke handhaving tot strafzaken.

Rogier Hörchner was eerder spreker op een NVRD-themadag. Hij heeft korte gedingen gevoerd op het gebied van de aanbesteding van textiel in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Hij stond de Vrouwen in de Binnenvaart in Actie (Vibia) bij en is bijvoorbeeld advocaat van de milieubeweging (vertegenwoordigd door Recycling Netwerk) en statiegeldautomatenleverancier Tomra Systems. Hij voerde zaken tegen de hoogte van de afvalstoffenheffing Rotterdam en nog vele andere. Regelmatig staat hij tegenover of in contact met gemeente, provincie, ILT, Douane, NVWA, Omgevingsdienst, RVO, Brandweer, RWS (Rijkswaterstaat) en andere vormen van bevoegd gezag.

Zaken zien ook vaak op de import en export van afval (de EVOA) en de daarbij vereiste kennisgevingen. Daarnaast behoort de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en de uitwerking in de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Meststoffenwet tot bekend terrein. 

U vindt het kantoor ook op Afvalonline. En hier vindt u (met abonnement) de relevante artikelen van Afvalonline.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Afval en circulaire economie

Milieu

 • Afval en circulaire economie

  Hörchner Advocaten biedt expertise in milieurecht met focus op afvalbeheer en circulaire economie. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties bij naleving, vergunningen en duurzame oplossingen voor een groenere toekomst.

  Meer informatie

 • Natuur en milieu

  Hörchner Advocaten is uw partner in milieurecht, gespecialiseerd in natuur- en milieubescherming. Wij bieden juridisch advies en ondersteuning bij kwesties rond natuurbescherming, milieuwetgeving en duurzaamheid.

  Meer informatie

Milieu


Bij Hörchner Advocaten staat milieurecht centraal in onze dienstverlening. Ons gespecialiseerde team zet zich in voor een duurzame toekomst door bedrijven, organisaties en particulieren juridisch te ondersteunen bij milieukwesties.

Onze expertise bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder vergunningen, naleving van milieuwetgeving, afvalbeheer, bodem- en waterverontreiniging, en natuurbescherming. Wij helpen u navigeren door de complexe regelgeving en vertegenwoordigen uw belangen in juridische procedures en bij overheidsinstanties.

Bij Hörchner Advocaten begrijpen we de dringende noodzaak van milieubescherming en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Of u nu te maken heeft met een milieuschending of advies nodig heeft om aan de wetgeving te voldoen, ons toegewijde team staat klaar om u te adviseren en te verdedigen.

Met een combinatie van diepgaande juridische kennis en een passie voor het milieu, streven we ernaar om niet alleen juridische problemen op te lossen, maar ook bij te dragen aan een duurzamere wereld. Vertrouw op Hörchner Advocaten voor deskundige en betrouwbare bijstand in alle aspecten van het milieurecht.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Milieu

Verkeer

Verkeer


Bij Hörchner Advocaten staan wij klaar om u te helpen bij letselschade als gevolg van verkeersongevallen. Ons toegewijde team van ervaren advocaten zorgt voor de juiste compensatie en biedt volledige ondersteuning tijdens het juridische proces.

Verkeersongevallen kunnen leiden tot ingrijpende lichamelijke, emotionele en financiële gevolgen. Of het nu gaat om een aanrijding, fietsongeluk, of een incident als voetganger, wij staan u bij met deskundig juridisch advies en daadkrachtige vertegenwoordiging om uw rechten te beschermen en een eerlijke vergoeding te verkrijgen.

Onze diensten omvatten:

 • Advies en vertegenwoordiging: Wij bieden gespecialiseerd advies en vertegenwoordigen u in onderhandelingen en rechtszaken om de maximale schadevergoeding te realiseren.
 • Schadeclaim afhandeling: Wij ondersteunen u bij het indienen van schadeclaims, inclusief medische kosten, inkomensverlies, en smartengeld, en zorgen voor een correcte en tijdige afhandeling.
 • Medische en juridische coördinatie: Wij werken samen met medische professionals om uw herstel te bevorderen en de volledige impact van uw letsel te documenteren voor uw zaak.
 • Persoonlijke aandacht en begeleiding: Bij Hörchner Advocaten krijgt u persoonlijke en betrokken juridische bijstand, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Met Hörchner Advocaten aan uw zijde kunt u vertrouwen op onze expertise en toewijding om de juridische aspecten van uw letselschadezaak professioneel te behandelen. Wij streven naar rechtvaardige compensatie en bieden de steun die u nodig heeft in deze moeilijke tijd.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Verkeer

Werk en uitgaan

Werk en uitgaanBij Hörchner Advocaten begrijpen we de impact van letselschade op uw leven, vooral wanneer dit voortkomt uit werk- of uitgaansomstandigheden. Ons team van ervaren advocaten staat klaar om u te helpen bij het verkrijgen van rechtvaardige compensatie en het begeleiden van u door het juridische proces.

Letselschade kan ernstige gevolgen hebben voor uw fysieke, emotionele en financiële welzijn. Of u nu te maken heeft met een bedrijfsongeval, een incident tijdens een bedrijfsuitje, of letsel opgelopen in uw vrije tijd, wij bieden de juridische ondersteuning die u nodig heeft om uw rechten te beschermen en een eerlijke vergoeding te krijgen.

Onze diensten omvatten:

 • Advies en vertegenwoordiging: Wij bieden deskundig advies en vertegenwoordigen u in onderhandelingen en rechtszaken om de best mogelijke uitkomst voor uw zaak te bereiken.
 • Schadeclaim afhandeling: Wij begeleiden u bij het indienen van schadeclaims en zorgen ervoor dat alle benodigde documentatie correct en op tijd wordt ingediend.
 • Ondersteuning bij re-integratie: Wij helpen u bij het verkrijgen van de juiste medische en arbeidsgerelateerde ondersteuning om uw herstel en terugkeer naar werk te bevorderen.
 • Persoonlijke aandacht: Bij Hörchner Advocaten staan uw welzijn en belangen voorop. Wij bieden persoonlijke en betrokken dienstverlening gedurende het hele proces.

Met Hörchner Advocaten aan uw zijde kunt u zich concentreren op uw herstel, terwijl wij zorgen voor de juridische aspecten van uw letselschadezaak. Vertrouw op onze expertise en toewijding om de compensatie en ondersteuning te krijgen die u verdient.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Werk en uitgaan

Cassatie

Cassatie


Bij Hörchner Advocaten zijn wij gespecialiseerd in cassatieprocedures, waarbij wij uw zaak met grote zorg en expertise voorleggen aan de Hoge Raad. Onze advocaten hebben diepgaande kennis van het cassatierecht en een scherp juridisch inzicht, waardoor wij uw belangen optimaal kunnen verdedigen.

Cassatie vereist een grondige analyse van juridische fouten in eerdere uitspraken en een nauwgezette argumentatie. Wij begrijpen de complexiteit en het belang van deze laatste rechtsgang en zetten ons in om de best mogelijke uitkomst voor u te bereiken.

Onze diensten omvatten:

 • Grondige dossieranalyse: Wij voeren een diepgaande analyse uit van de uitspraken en procedures in eerdere instanties om mogelijke juridische fouten te identificeren.
 • Opstellen van cassatiemiddelen: Wij stellen nauwkeurig geformuleerde cassatiemiddelen op, waarin de juridische gronden voor cassatie duidelijk worden uiteengezet.
 • Vertegenwoordiging bij de Hoge Raad: Wij verdedigen uw zaak met expertise en overtuigingskracht bij de Hoge Raad, waarbij wij onze diepgaande kennis van het cassatierecht inzetten.
 • Persoonlijke begeleiding: Wij bieden persoonlijke en betrokken ondersteuning gedurende het gehele cassatieproces, waarbij wij u informeren en adviseren over elke stap.

Met Hörchner Advocaten aan uw zijde bent u verzekerd van deskundige en gedreven bijstand in cassatieprocedures. Wij streven naar een rechtvaardige herziening van uw zaak en zetten ons volledig in voor uw belangen bij de hoogste rechterlijke instantie van Nederland.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Cassatie

Specialistisch strafrecht

Specialistisch strafrecht


Bij Hörchner Advocaten excelleert ons team in specialistisch strafrecht, waarbij wij ons richten op complexe en ernstige strafzaken. Onze ervaren advocaten bieden deskundige juridische bijstand voor zaken zoals fraude, milieudelicten, witwassen en georganiseerde criminaliteit.

Specialistisch strafrecht vereist diepgaande kennis en een strategische aanpak. Wij begrijpen de ernst van deze zaken en de impact die ze kunnen hebben op uw leven en bedrijfsvoering. Daarom bieden wij maatwerkoplossingen en staan wij u bij met vastberadenheid en expertise.

Onze diensten omvatten:

 • Strafrechtelijke verdediging: Wij bieden deskundige verdediging in alle fasen van complexe strafzaken, van onderzoek en politieverhoor tot rechtszitting en hoger beroep.
 • Juridisch advies en strategie: Wij adviseren u over de beste juridische strategieën en zetten ons in om uw belangen optimaal te behartigen.
  Onderzoek en analyse: Wij voeren grondige onderzoeken en analyses uit om alle feiten en details van uw zaak helder te krijgen en zo een solide verdediging op te bouwen.
 • Onderhandeling en schikkingen: Wij streven naar de best mogelijke uitkomst, waarbij wij indien mogelijk onderhandelingen en schikkingen inzetten om langdurige rechtsprocedures te vermijden.
 • Persoonlijke en betrokken ondersteuning: Wij bieden persoonlijke aandacht en begeleiding gedurende het hele proces, waarbij wij altijd uw rechten en belangen vooropstellen.

Met Hörchner Advocaten aan uw zijde kunt u vertrouwen op onze deskundigheid en toewijding in specialistisch strafrecht. Wij zijn vastberaden om uw zaak met de hoogste professionaliteit en zorg te behandelen, zodat u de best mogelijke uitkomst kunt bereiken.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Specialistisch strafrecht

Algemeen strafrecht

Algemeen strafrecht


Bij Hörchner Advocaten staat uw verdediging in het algemeen strafrecht centraal. Ons toegewijde team van ervaren strafrechtadvocaten biedt deskundige en persoonlijke bijstand voor een breed scala aan strafzaken, van kleine vergrijpen tot complexe strafrechtelijke kwesties.

Wij begrijpen dat een strafrechtelijke beschuldiging ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw leven. Daarom zetten wij ons in om uw rechten te beschermen en te strijden voor een rechtvaardige uitkomst. Of u nu te maken heeft met een verkeersdelict, drugsgerelateerde zaak, geweldsmisdrijf of fraude, wij staan aan uw zijde met deskundig juridisch advies en daadkrachtige verdediging.

Onze diensten omvatten:

 • Strafrechtelijke verdediging: Wij bieden deskundige verdediging in alle fasen van het strafproces, van politieverhoor tot rechtszitting en hoger beroep.
 • Juridisch advies: Wij voorzien u van helder en praktisch juridisch advies, zodat u goed geïnformeerd beslissingen kunt nemen over uw zaak.
 • Onderhandeling en mediation: Wanneer mogelijk streven wij naar een oplossing buiten de rechtszaal door middel van onderhandelingen en mediation.
 • Persoonlijke en betrokken ondersteuning: Wij bieden persoonlijke aandacht en betrokken begeleiding, waarbij uw belangen en rechten altijd voorop staan.

Met Hörchner Advocaten aan uw zijde kunt u rekenen op een vastberaden en deskundige aanpak van uw strafzaak. Wij staan voor u klaar om uw belangen te verdedigen en u door het juridische proces te begeleiden, met als doel een rechtvaardige en gunstige uitkomst te bereiken.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Algemeen strafrecht

Letselschade

 • Werk en uitgaan

  Hörchner Advocaten biedt deskundige hulp bij letselschade door werk- en uitgaansomstandigheden. Wij zorgen voor rechtvaardige compensatie en begeleiden u stap voor stap, zodat u zich kunt richten op herstel.

  Meer informatie

 • Verkeer

  Hörchner Advocaten staat voor u klaar bij letselschade door verkeersongevallen. Wij zorgen voor de juiste compensatie en ondersteunen u door het hele juridische proces, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

  Meer informatie

Letselschade


Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval of een bedrijfsongeluk? Claim dan vergoeding van uw letselschade met behulp van een advocaat van Hörchner Advocaten.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan je leven in een paar seconden volledig op zijn kop zetten. Dat geldt voor het slachtoffer en zijn/haar naasten. Maar ook voor degene die de fout heeft gemaakt.

Wie is verantwoordelijk voor het ongeval? Kan ik een claim indienen? Welke schadeposten kan ik claimen? Hoe stel je letselschade medisch vast?

Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letsel heeft u in principe recht op een schadevergoeding. Vaak worden die kosten voldaan door een verzekeringsmaatschappij.

Belangrijk is of de aansprakelijkheid wordt erkend. Dan worden advocaatkosten in principe door de tegenpartij vergoed.

Als de aansprakelijkheid (nog) niet erkend is, zijn er verschillende mogelijkheden om juridische bijstand te krijgen, zoals een gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), op basis van no cure no pay, via een rechtsbijstandsverzekering of op basis van het uurtarief. In alle gevallen krijgt u deskundige bijstand en nemen wij de juridische kwesties uit handen. U kunt zich daardoor richten op uw herstel en op de toekomst.

Let op: wij zijn onafhankelijk van schadeverzekeraars en zijn er volledig voor u.

Contact opnemen

Rechtsgebieden

Meer over rechtsgebieden

Lees meer …Letselschade

Heeft u een vraag?