• 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2

Ons Kantoor

Scherper. Beter.

Mens en milieu. Daar staan wij voor.

U heeft een zaak op het gebied van strafrecht, omgevingsrecht, circulaire economie of letselschade?

U zoekt een advocaat die zich echt hard maakt voor uw zaak?

Dan bent u aan het juiste adres.

Onze cliënten zijn particulieren en bedrijven, maar ook plaatselijke en landelijke milieuorganisaties en een waterschap.

Leest u de recensies van tevreden cliënten of zoek een van onze zaken op bij www.rechtspraak.nl; en zie wat we bedoelen met “Hörchner Advocaten. Scherper. Beter”.

Graag brengen we het ook voor u in de praktijk.

Mr. R. (Rogier) Hörchner, eigenaar

Wij zijn maatschappelijk betrokken

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende sponsorschappen:
- Voetbalvereniging Groen Wit;
- Handbalvereniging HV United;
- Avondvierdaagse Princenhage;
- Princenhaags Museum;
- Generaal Maczek Museum;
- Het Gele Huis Princenhage;
- De Tien van 't Aogje;
- Plukroute Princenhage;
- Stichting Evenementen Princenhage (SEP);
- Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage;
- Supporter Brabantse Milieufederatie (BMF);
- Stichting Steungezin.

Maar ook ondersteunen wij onafhankelijke platforms zoals De Correspondent (www.decorrespondent.nl) en Follow the Money (www.ftm.nl), alsook BN De Stem (www.bndestem.nl).

Een aantal maal per jaar steunen we landelijke acties, zoals van de Stichting Vluchtelng.

Bij alles geldt dat wij royaal willen zijn. Bent u bezig met een goede-doelen-actie? Mail gerust! Misschien kunnen wij ook uw initiatief ondersteunen.

Strafrecht

Strafrecht

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Afvalstoffen

Afvalstoffen

Letselschade

Letselschade

Bouwen

Bouwen

Handhaving

Handhaving

Geluid

Geluid

Algemene praktijk en cassatie

Algemene praktijk en cassatie

Onze advocaten

Scherper. Beter.

 • Mr. R. (Rogier) Hörchner

  Of het nu milieu-organisaties, afvalbedrijven of projectonwikkelaars zijn: de kans is groot dat ze zullen zeggen dat Rogier Hörchner zich kenmerkt door een activistische aanpak. Scherp op de inhoud. Scherp op het resultaat. Niemand is graag zijn wederpartij.

  Tegelijk is er ook een andere kant: cliënten benadrukken dat de onderlinge samenwerking juist heel prettig en soepel verloopt.

 • Mr. F. (Faton) Bajrami

  Ooit was Faton Bajrami bijna prof-voetballer. "Gelukkig koos hij er op het juiste moment voor om vooral advocaat te worden, aldus zijn kantoorgenoten. "Anders hadden de cliënten en wij zijn kunsten in toga moeten missen". Met zijn durf, inzet en visie is hij een vaste waarde in het team.
 • mr. D. (Daphne) Dotsios (tot 1 jan. 2023)

  (Foto volgt binnenkort).

  Daphne Dotsios werkte vijf jaar voor Hörchner Advocaten. Per 1 januari 2023 is zij werkzaam voor Boels Zanders te Eindhoven. Op 1 maart 2023 wordt zij opgevolgd door een nieuwe advocaat.
 • Mr. R. (Rogier) Hörchner
 • Mr. F. (Faton) Bajrami
 • mr. D. (Daphne) Dotsios (tot 1 jan. 2023)

Dossiers

Scherper. Beter.

In principe zijn wij terughoudend met media. De geheimhouding van een advocaat is immers nog steeds een groot goed. Tegelijkertijd ontkom je er soms niet aan om ook publiek te zeggen waar het op staat. Deze zaken kwamen in de publiciteit.

Raamovereenkomst 2013 - 2022

Raamovereenkomst 2013 - 2022

Geen grip op verpakkingen.
ILT moet glasrecyclingnorm handhaven

ILT moet glasrecyclingnorm handhaven

Raad van State verklaart beroep gegrond.
Evaluatie Zwerfafvalpilot Schoon Belonen

Evaluatie Zwerfafvalpilot Schoon Belonen


Leuke ideeën. Geen landelijk systeem.
Shell vs Greenpeace

Shell vs Greenpeace


In 2012 legde Greenpeace 72 tankstations stil. Wij verdedigden Greenpeace in kort geding.

Shell verloor.
Statiegeld op PET-flessen

Statiegeld op PET-flessen


Vanaf 2012 dreigt de afschaffing van statiegeld. Met onze Legal Opinions en informatie aan de Tweede Kamer droegen wij bij aan het behoud.
Verdieping Westerschelde

Verdieping Westerschelde


Namens drie milieuorganisaties vochten wij het Tracébesluit bij de Raad van State aan.

De verdieping werd stilgelegd.
Kottervissers vs Greenpeace

Kottervissers vs Greenpeace


In 2015 legde Greenpeace wederom zwerfkeien in natuurgebied De Klaverbank. Wij verdedigden Greenpeace in korte geding.

De vissers verloren.
Paardenvlees

Paardenvlees


Paardenvlees en halal. Na een zware straf in eerste aanleg oordeelde de strafkamer van het gerechtshof toch anders.
Van Puijfelik vs Maersk

Van Puijfelik vs Maersk


Namens oudpapier-exporteur Van Puijfelik begonnen wij een kort geding.

Maersk verloor.

Geen spreekuur

Heeft u een juridisch probleem?

Vraagt u zich af wat uw rechten zijn?

Belt u ons gerust op (076-5314141). Of stuurt u een mail aan .

Ons kantoor heeft in het verleden ook een inloopspreekuur gehad. Een dergelijk spreekuur was in de jaren '90 en '00 vrij gebruikelijk. Inmiddels zien we echter dat het gedrag van mensen is veranderd en men eerder per telefoon of e-mail contact opneemt.

Het inloopspreekuur is om die reden afgeschaft.

Geen spreekuur

Alles begint met...

goede koffie

of thee natuurlijk.

Ons adres

U vindt ons advocatenkantoor aan de Princehagelaan 1b3 te Breda (Princenhage). Vlak naast Hotel Princeville.
Ons adres

Contact opnemen

Vrijblijvend bellen (076-5314141) of mailen () kan natuurlijk ook. Onze advocaten zijn u graag van dienst.
Contact opnemen

Actuele jurisprudentie

21 maart 2023

 • ECLI:NL:GHDHA:2023:383 Gerechtshof Den Haag, 16-02-2023, BK-22/00076
  Btw-compensatiefonds. De werkzaamheden van belanghebbende, bestaande uit de gescheiden inzameling dan wel inzameling en nascheiding van verpakkingsafval en de registratie van de ingezamelde hoeveelheden verpakkingsafval, vormen een economische activiteit. Belanghebbende heeft niet gehandeld als overheid.
 • ECLI:NL:GHARL:2023:1520 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-02-2023, GEMW 200.316.785
  Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte. Afvalstoffenverordening Amsterdam. Een slechte gezondheid of een volle inzamelvoorziening maken niet dat het op straat achterlaten van afval eiseres niet kan worden aangerekend.
 • ECLI:NL:GHARL:2023:1408 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-02-2023, GEMW 200.309.517/01
  Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte. Afvalstoffenverordening Amsterdam. Bewijsvermoeden. Kartonnen doos met adresgegevens eiser aangetroffen op 50 kilometer van diens woonadres, terwijl hij geen connecties heeft met Amsterdam en er in zijn woonplaats regelmatige en kosteloze inzameling van oud papier plaatsvindt. Twijfel of eiser de overtreding heeft begaan. Volgt vernietiging van de be...
 • ECLI:NL:RBLIM:2023:1829 Rechtbank Limburg, 13-03-2023, ROE 21/1783
  Omgevingsvergunning bouwen, afwijken bestemmingsplan en veranderen inrichting groente- en fruitconservenfabriek (vernieuwen bestaande hallen en bouw nieuwe hal). Het bestemmingsplan staat het bedrijf reeds toe op deze afstand tot eisers woning. Het bouwplan is gelegen op een grotere afstand tot eisers woning dan de door eiser gestelde minimaal vereiste afstand van 300 meter. Op basis van het ak...
 • ECLI:NL:HR:2023:422 Hoge Raad, 17-03-2023, 21/04056
  Arbitrage. Procesrecht. Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis op voet van art. 1065 Rv. Miskenning gezag van gewijsde door scheidsgerecht? Art. 1059 Rv. Procedureregels. Terughoudendheid die rechter bij beoordeling moet betrachten. HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1645

Contact opnemen

U vindt ons hier

Bezoek ons

Princenhagelaan 1 - b3
4813 DA Breda
(Park Princeville Kantoren)

Bel of mail

Telefoon +
076 - 531 41 41
Fax +
076 - 531 41 40
Email +

Advocaten

mr. R. Hörchner | |
mr. D. Dotsios |
mr. F. Bajrami |

Route

Auto +
Klik hier
Openbaar vervoer +
Klik hier
Google Maps +
Klik hier