• 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2

Ons Kantoor

Scherper. Beter.

U zoekt een deskundige advocaat?

Maar dat niet alleen.

U zoekt een advocaat die:
- prettig en duidelijk communiceert;
- de zaken scherper aanpakt; en
- helder is over de kosten.

U bent hier op het juiste adres.

Hörchner Advocaten richt zich op verschillende rechtsgebieden. Zo kunt u terecht voor een zaak op het gebied van strafrecht, milieu en verbintenissen. Ook kunnen wij u helpen met problemen rond uitkeringen en huurzaken.

Onze cliënten zijn particulieren en bedrijven, maar ook landelijke milieuorganisaties en een waterschap.

Leest u de recensies van tevreden cliënten; en zie wat we bedoelen met “Hörchner Advocaten. Scherper. Beter”.

Graag brengen we het ook voor u in de praktijk.

Mr. R. (Rogier) Hörchner, eigenaar

Wij zijn maatschappelijk betrokken

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende sponsorschappen:
- Wijkblad Princenhage;
- Voetbalvereniging Groen Wit;
- Handbalvereniging HV United;
- Schaatsvereniging Ballangrud;
- Avondvierdaagse Princenhage;
- Princenhaags Museum;
- De Tien van 't Aogje;
- Plukroute Princenhage;
- Stichting Evenementen Princenhage (SEP);
- Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage;
- Supporter Brabantse Milieufederatie (BMF);
- Stichting Steungezin.

Maar ook ondersteunen wij onafhankelijke platforms zoals De Correspondent (www.decorrespondent.nl) en Follow the Money (www.ftm.nl), alsook BN De Stem (www.bndestem.nl).

Een aantal maal per jaar steunen we landelijke acties, zoals van de Stichting Vluchtelng.

Bij alles geldt dat wij royaal willen zijn. Bent u bezig met een goede-doelen-actie? Mail gerust! Misschien kunnen wij ook uw initiatief ondersteunen.

Strafrecht

Strafrecht

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Afvalstoffen

Afvalstoffen

Transport

Transport

Bouwen

Bouwen

Handhaving

Handhaving

Geluid

Geluid

Algemene praktijk en cassatie

Algemene praktijk en cassatie

Onze advocaten

Scherper. Beter.

 • Mr. R. (Rogier) Hörchner

  Of het nu milieu-organisaties, afvalbedrijven of projectonwikkelaars zijn: de kans is groot dat ze zullen zeggen dat Rogier Hörchner zich kenmerkt door een activistische aanpak. Scherp op de inhoud. Scherp op het resultaat. Niemand is graag zijn wederpartij.

  Tegelijk is er ook een andere kant: cliënten benadrukken dat de onderlinge samenwerking juist heel prettig en soepel verloopt.

 • Mr. N. (Nicole) Broos

  Nicole wist al op jonge leeftijd wat ze wilde: advocate worden. Bij Hörchner Advocaten is Nicole helemaal op haar plek. Zij heeft een brede praktijk. Kwaliteit gekoppeld aan doorzettingsvermogen, dat is wat haar het beste omschrijft.
 • Mr. F. (Faton) Bajrami

  Ooit was Faton Bajrami bijna prof-voetballer. "Gelukkig koos hij er op het juiste moment voor om vooral advocaat te worden, aldus zijn kantoorgenoten. "Anders hadden de cliënten en wij zijn kunsten in toga moeten missen". Met zijn durf, inzet en visie is hij een vaste waarde in het team.
 • Mr. R. (Rogier) Hörchner
 • Mr. N. (Nicole) Broos
 • Mr. F. (Faton) Bajrami

Dossiers

Scherper. Beter.

In principe zijn wij terughoudend met media. De geheimhouding van een advocaat is immers nog steeds een groot goed. Tegelijkertijd ontkom je er soms niet aan om ook publiek te zeggen waar het op staat. Deze zaken kwamen in de publiciteit.

Evaluatie Zwerfafvalpilot Schoon Belonen

Evaluatie Zwerfafvalpilot Schoon Belonen


Leuke ideeën. Geen landelijk systeem.
Shell vs Greenpeace

Shell vs Greenpeace


In 2012 legde Greenpeace 72 tankstations stil. Wij verdedigden Greenpeace in kort geding.

Shell verloor.
Statiegeld op PET-flessen

Statiegeld op PET-flessen


Vanaf 2012 dreigt de afschaffing van statiegeld. Met onze Legal Opinions en informatie aan de Tweede Kamer droegen wij bij aan het behoud.
Verdieping Westerschelde

Verdieping Westerschelde


Namens drie milieuorganisaties vochten wij het Tracébesluit bij de Raad van State aan.

De verdieping werd stilgelegd.
Kottervissers vs Greenpeace

Kottervissers vs Greenpeace


In 2015 legde Greenpeace wederom zwerfkeien in natuurgebied De Klaverbank. Wij verdedigden Greenpeace in korte geding.

De vissers verloren.
Paardenvlees

Paardenvlees


Paardenvlees en halal. Na een zware straf in eerste aanleg oordeelde de strafkamer van het gerechtshof toch anders.
Van Puijfelik vs Maersk

Van Puijfelik vs Maersk


Namens oudpapier-exporteur Van Puijfelik begonnen wij een kort geding.

Maersk verloor.

Gratis inloopspreekuur (maandag en vrijdag 15:00 - 16:00 uur)

Heeft u een juridisch probleem?

Vraagt u zich af wat uw rechten zijn?

Belt u ons gerust op (076-5314141). Of stuurt u een mail aan .

Misschien vindt u het prettiger om langs te komen en de kwestie in een gesprek voor te leggen. Dat kan tijdens ons gratis spreekuur op maandag en vrijdag van 15:00 uur tot 16:00 uur.

Het heet niet voor niets een inloopspreekuur. Loop gerust binnen!

Gratis inloopspreekuur (maandag en vrijdag 15:00 - 16:00 uur)

Alles begint met...

goede koffie

of thee natuurlijk.

Ons adres

U vindt ons advocatenkantoor aan de Princehagelaan 1b3 te Breda (Princenhage). Vlak naast Hotel Princeville.
Ons adres

Contact opnemen

Vrijblijvend bellen (076-5314141) of mailen () kan natuurlijk ook. Onze advocaten zijn u graag van dienst.
Contact opnemen

Actuele jurisprudentie

 • ECLI:NL:RBNNE:2017:4700 Rechtbank Noord-Nederland, 29-11-2017, 18/750014-16
  Verdachte heeft, tezamen met anderen, in een aantal bedrijfspanden hennepkwekerijen opgezet. De wijze van opzetten op grote schaal duidt op een professionele aanpak, gericht op het doelbewust op wederrechtelijke wijze verkrijgen van omvangrijk financieel gewin. Voorts is ten laste van verdachte bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie. De...
 • ECLI:NL:HR:2017:3120 Hoge Raad, 12-12-2017, 16/00272
  1. Noodweer en 2. noodweerexces. Aangever pakt verdachte beet bij de kraag, waarop verdachte hem een stomp in het gezicht geeft. Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel (dubbele kaakbreuk) tot gevolg. Ad 1. Gelet op de aard en ernst van het door de stomp veroorzaakte letsel heeft Hof niet onbegrijpelijk vastgesteld dat dit een zeer harde stomp is geweest. Het daarop gebaseerde oordeel dat het...
 • ECLI:NL:RBNHO:2017:2235 Rechtbank Noord-Holland, 23-03-2017, C/15/252913 / KG ZA 16-995
  Geschil over beslissing om opdracht tot ophalen oud papier en karton in Dordrecht toe te kennen aan andere partijen dan eiseres. Eiseres vordert dat de overeenkomst met de partijen aan wie de opdracht gegund is wordt beëindigd en dat die partijen die beëindiging gedogen. Vorderingen worden afgewezen omdat in kort geding niet met voldoende zekerheid een inschatting gemaakt kan worden dat de bo...
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6264 Rechtbank Gelderland, 04-12-2017, 05/982758-14
  Overtreding van artikel 18.18 van de Wet Milieubeheer, begaan door een rechtspersoon. De vennootschap heeft gedurende anderhalf jaar structureel niet vergunde afvalstoffen binnen de inrichting gebracht. De rechtbank heeft de vennootschap veroordeeld tot een geldboete van € 10.000,--.
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6242 Rechtbank Gelderland, 04-12-2017, 05/982757-14
  Medeplegen afgifte afval aan co-vergisters, valsheid in geschrift (begeleidingsbrieven)

Contact opnemen

U vindt ons hier

Bezoek ons

Princenhagelaan 1 - b3
4813 DA Breda
(Park Princeville Kantoren)

Bel of mail

Telefoon +
076 - 531 41 41
Fax +
076 - 531 41 40
Email +

Advocaten

mr. R. Hörchner | |
mr. N.M.H.C. Broos |
mr. F. Bajrami |

Route

Auto +
Klik hier
Openbaar vervoer +
Klik hier
Google Maps +
Klik hier