Hondenuitlaatservices in de natuur

Rechtbank fluit de Gemeente Nuenen terug voor hondenuitlaatservices in het Natuur Netwerk Brabant (NNB)

In 2020 heeft de Gemeente Nuenen meerdere omgevingsvergunningen verstrekt voor hondenuitlaatservices, die feitelijk al meerdere jaren illegaal werkzaam waren in de bossen van Gerwen e.o. Zij hadden bospercelen opgekocht en deze omheind. Op de terreinen worden op verschillende tijden grote groepen honden losgelaten.

De gemeente dacht dit te kunnen regelen met een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan om de locaties gedurende 10 jaren te gebruiken als hondenuitlaatterreinen in het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Zij hebben de bestemming ‘natuur’. Verschillende omwonenden alsook Stichting Brabantse Milieufederatie uit Tilburg zijn tegen deze omgevingsvergunning opgekomen bij de rechter.

Mr. Hörchner heeft namens hen aangevoerd dat de hondenuitlaatservices leiden tot verstoring van flora en fauna en verblijf- en foerageergebieden en migratieroutes belemmeren. De voedselkringlopen worden verstoord door de aanwezigheid van hekwerken en het gedrag van de honden. Daarnaast wordt de natuur verarmd wegens de ontlasting van honden door de stikstofdepositie.

De rechtbank is van oordeel dat de hondenuitlaatterreinen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het college heeft niet aangetoond dat dit tot enige verbetering van de kwaliteit of kwantiteit van het NNB als geheel zou leiden. Naast dat het college geen deugdelijke belangenafweging heeft gemaakt, heeft het college ook het belang van de ligging van de locatie binnen NNB onderschat. Het is de rechtbank niet duidelijk waarom deze terreinen niet buiten een locatie van het NNB zouden kunnen worden gerealiseerd. Het college heeft in strijd gehandeld met artikel 3:2 (zorgvuldigheid) en 3:4 (evenredigheid) Awb omdat zij geen ruimtelijke belangenafweging heeft gemaakt die deugdelijk is onderbouwd. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en draagt het college op binnen zes maanden een nieuw besluit te nemen op het bezwaar.

Mr. R. Hörchner heeft deze kwestie al eerder aan de orde gesteld in een televisie-uitzending van Kassa : https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/wie-laat-de-hond-uit-steeds-minder-ruimte-voor-hondenuitlaatservice

Eén van de drie uitspraken is gepubliceerd: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBOBR:2023:3164

Contact opnemen

U vindt ons hier

Bezoek ons

Princenhagelaan 1 - b3
4813 DA Breda
(Park Princeville Kantoren)

Bel of mail

Telefoon +
076 - 531 41 41
Fax +
076 - 531 41 40
Email +

Advocaten

mr. R. Hörchner | |
mr. F. Bajrami |
mr. T. Polat |

Route

Auto +
Klik hier
Openbaar vervoer +
Klik hier
Google Maps +
Klik hier