Drugsdumping Zundert

Hörchner Advocaten houdt zich al jarenlang bezig met milieuzaken. Advocaat Bajrami heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor de 91-jarige man, die in het najaar van 2021 door de gemeente Zundert verantwoordelijk werd gehouden voor het opruimen van drugsafval naar aanleiding van een drugsdumping. Ondanks de bezwaren van cliënt bleef het college bij haar beslissing dat de 91-jarige cliënt verantwoordelijk moest worden gehouden voor het opruimen van het drugsafval.

Bronlocatie van de drugsdumping

Op 21 juni 2023 deed de Afdeling voor de bestuursrechtspraak uitspraak in deze zaak (ECLI:NL:RVS:2023:2424). De Afdeling oordeelde dat het college niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bronlocatie van de verontreiniging afkomstig is van het perceel van cliënt en daarmee dat de overtreding van artikel 13 van de Wbb zich op zijn perceel heeft voorgedaan. De door cliënt ingeschakelde deskundigen oordeelden juist dat de bronlocatie van de verontreiniging buiten zijn perceel was.

Geen overtreder De Afdeling is verder dan oordeel dat – ook al zou zijn perceel de bronlocatie zijn – cliënt ten onrechte aangemerkt is als overtreder van artikel 13 Wbb. De Afdeling wijst o.a. op de uitspraak van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2071) waarin de Afdeling de conclusie van AG Wattel (ECLI:NL:RVS:2023:579) heeft onderschreven dat in het bestuursrechtelijke sanctierecht moet worden aangesloten bij de strafrechtelijke criteria voor het functioneel daderschap. De twee criteria om te bepalen of iemand functioneel dader is zijn:

1. Dat de persoon kon beschikken over of de gedraging plaats zou vinden en

2. dat de persoon het heeft aanvaard dat de gedraging plaats zou vinden.

Het toepassen van voornoemde criteria leidt de Afdeling tot het oordeel dat in dit geval niet aan de voorwaarden van functioneel daderschap is voldaan. De Afdeling acht het van belang dat beweerdelijke bronlocatie verscholen ligt op een afstand van ongeveer 400 meter van de woning van cliënt, er vanuit de woning geen zicht bestaat op het bosperceel, terwijl cliënt al jaren een zwakke gezondheid had en slecht ter been was waardoor hij niet meer goed in staat was toezicht te houden op zijn terrein.

Uit het voorgaande volgt dat cliënt ten onrechte aangemerkt is als overtreder op wie de kosten van bestuursdwang kunnen worden verhaald. Het beroep is gegrond verklaard en de Afdeling heeft voldoende redenen gezien om zelf in te zaak te voorzien en te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit. De door cliënt gemaakte deskundigenkosten moeten vergoed worden door de gemeente Zundert.

Heeft u ook een kwestie inzake afvaldumping, drugsdumping of andere milieuzaken? Neem dan contact op met de heer Bajrami.

Contact opnemen

U vindt ons hier

Bezoek ons

Princenhagelaan 1 - b3
4813 DA Breda
(Park Princeville Kantoren)

Bel of mail

Telefoon +
076 - 531 41 41
Fax +
076 - 531 41 40
Email +

Advocaten

mr. R. Hörchner | |
mr. F. Bajrami |
mr. T. Polat |

Route

Auto +
Klik hier
Openbaar vervoer +
Klik hier
Google Maps +
Klik hier