Statiegeld op PET-flessen

Sinds 2012 "zit" ons kantoor "bovenop het statiegelddossier". Daar waar de vroegere Staatssecretaris Atsma (CDA) besloot om middels de Raamovereenkomst Verpakkingen mee te werken aan de afschaffing van statiegeld, stak uiteindelijk Staatssecretaris Mansveld (PvdA) er een stokje voor.

Met onze Legal Opinions en informatieverstrekking aan de Tweede Kamer droegen wij bij aan dit resultaat.

Dit begon met de Legal Opinion Raamovereenkomst Verpakkingen van 4 april 2014.
Tamelijk omvangrijk, dus hier vindt u de samenvatting.

Op 11 juni 2015 brachten wij een aanvullende Legal Opinion uit betreffende het niet-naleven van de Raamovereenkomst in 2014.

De samenvatting van die aanvullende Legal Opinion vindt u hier.

In september 2016 brachten wij het rapport 'Statiegeld Ontweken' (18 MB)uit. Daaruit blijkt dat een substantieel deel van de supermarkten via parallel-import, verkeerde labeling en aanpassing van flessen de statiegeldregeling ontwijkt.

Een samenvatting vindt u hier.

Recycling Netwerk zond op 30 september 2016 deze brief aan de Tweede Kamer. Daarin wordt uiteengezet dat Nederland met het systeem van inzameling van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval (Plastic Heroes) op de foute weg is. De inzameling, sortering en verwerking kent te grote verliezen. De recyclingkwaliteit is te laagwaardig. En maatschappelijke investering van € 100 miljoen is volstrekt niet efficiënt, daar waar Recycling Netwerk concludeert dat er slechts p.p. € 0,11 klimaatwinst is.  

Ontwikkeling distributiecentrum De Posthoorn stilgelegd

Ontwikkeling distributiecentrum De Posthoorn stilgelegd

Waterschap heeft onvoldoende oog voor waterkwaliteit en -functies

Waterschap heeft onvoldoende oog voor waterkwaliteit en -functies

Camera’s terecht geplaatst om natuur en eigendommen te beschermen

Camera’s terecht geplaatst om natuur en eigendommen te beschermen

Hondenuitlaatservices in de natuur

Hondenuitlaatservices in de natuur

Rechtbank fluit de Gemeente Nuenen terug voor hondenuitlaatservices in het Natuur Netwerk Brabant (NNB).
Drugsdumping Zundert

Drugsdumping Zundert

Een 91-jarige man ten onrechte aangemerkt als overtreder
Kom van dat gras af

Kom van dat gras af

Rubberafval op kunstgrasvelden
Raamovereenkomst 2013 - 2022

Raamovereenkomst 2013 - 2022

Geen grip op verpakkingen.
ILT moet glasrecyclingnorm handhaven

ILT moet glasrecyclingnorm handhaven

Raad van State verklaart beroep gegrond.
Evaluatie Zwerfafvalpilot Schoon Belonen

Evaluatie Zwerfafvalpilot Schoon Belonen


Leuke ideeën. Geen landelijk systeem.
Shell vs Greenpeace

Shell vs Greenpeace


In 2012 legde Greenpeace 72 tankstations stil. Wij verdedigden Greenpeace in kort geding.

Shell verloor.
Statiegeld op PET-flessen

Statiegeld op PET-flessen


Vanaf 2012 dreigt de afschaffing van statiegeld. Met onze Legal Opinions en informatie aan de Tweede Kamer droegen wij bij aan het behoud.
Verdieping Westerschelde

Verdieping Westerschelde


Namens drie milieuorganisaties vochten wij het Tracébesluit bij de Raad van State aan.

De verdieping werd stilgelegd.
Kottervissers vs Greenpeace

Kottervissers vs Greenpeace


In 2015 legde Greenpeace wederom zwerfkeien in natuurgebied De Klaverbank. Wij verdedigden Greenpeace in korte geding.

De vissers verloren.
Paardenvlees

Paardenvlees


Paardenvlees en halal. Na een zware straf in eerste aanleg oordeelde de strafkamer van het gerechtshof toch anders.
Van Puijfelik vs Maersk

Van Puijfelik vs Maersk


Namens oudpapier-exporteur Van Puijfelik begonnen wij een kort geding.

Maersk verloor.

Contact opnemen

U vindt ons hier

Bezoek ons

Princenhagelaan 1 - b3
4813 DA Breda
(Park Princeville Kantoren)

Bel of mail

Telefoon +
076 - 531 41 41
Fax +
076 - 531 41 40
Email +

Advocaten

mr. R. Hörchner | |
mr. F. Bajrami |
mr. T. Polat |

Route

Auto +
Klik hier
Openbaar vervoer +
Klik hier
Google Maps +
Klik hier