• Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Sinds een aantal jaren worden ruimtelijke ordening en milieu samengevat onder één noemer: omgevingsrecht.

Dit is één van de belangrijke takken van sport waar ons kantoor zich mee bezig houdt. Het kan gaan om geschillen op grond van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet geluidhinder of één van de andere onderdelen van het omgevingsrecht.

Regelmatig staan wij tegenover het bevoegd gezag, zoals de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, de provincie of de gemeente. Maar ook zij wij bekend met de mogelijkheden om juist met hen samen te werken.

Strafrecht

Strafrecht

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Afvalstoffen

Afvalstoffen

Letselschade

Letselschade

Bouwen

Bouwen

Handhaving

Handhaving

Geluid

Geluid

Algemene praktijk en cassatie

Algemene praktijk en cassatie

Contact opnemen

U vindt ons hier

Bezoek ons

Princenhagelaan 1 - b3
4813 DA Breda
(Park Princeville Kantoren)

Bel of mail

Telefoon +
076 - 531 41 41
Fax +
076 - 531 41 40
Email +

Advocaten

mr. R. Hörchner | |
mr. F. Bajrami |
mr. T. Polat |

Route

Auto +
Klik hier
Openbaar vervoer +
Klik hier
Google Maps +
Klik hier