• Afvalstoffen

Afvalstoffen

Eén van de bijzondere specialismen van het kantoor is afvalstoffenrecht. Mr. R. (Rogier) Hörchner onderscheidt zich al een behoorlijk aantal jaren op dit vakgebied. Niet voor niets is hij op Twitter bekend als @afvaladvocaat en heeft hij uit dien hoofde zo'n 870 volgers, variërend van ambtenaren, directeuren van afvalbedrijven tot collega-advocaten en iedereen die maar linksom-of-rechtsom geïnteresseerd is in de recentste ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenrecht.

Mr. N. (Nicole) Broos en mr. F. (Faton) Bajrami volgen hem inmiddels in zijn voetsporen.

Bijzonder is dat het kantoor de kwestie niet alleen maar juridisch benadert, vanuit de jurisprudentie, maar ook pro-actief de ontwikkelingen op de voet volgt. Bijvoorbeeld door vakbladen op het gebied van afval en recycling te lezen.Maar ook door het actief indienen van Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur). Al met al denken wij niet alleen juridisch mee, maar weten ook redelijk goed wat er in de afvalstoffenwereld leeft. Dat kan variëren van de inzameling van oudpapier en karton, tot glas, plastic, textiel, mest, maar betreft ook de veelal gemeentelijke problematiek van zwerfafval (SchoonBelonen, statiegeld) en de vermindering van restafval.

De afval/recycling-zaken zien op alle denkbare rechtsgebieden: van contracten tot bestuurlijke handhaving tot strafzaken.

 

Rogier Hörchner was eerder spreker op een NVRD-themadag. Hij heeft korte gedingen gevoerd op het gebied van de aanbesteding van textiel in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Hij stond de Vrouwen in de Binnenvaart in Actie (Vibia) bij en is bijvoorbeeld advocaat van de milieubeweging (vertegenwoordigd door Recycling Netwerk) en statiegeldautomatenleverancier Tomra Systems. Hij voerde zaken tegen de hoogte van de afvalstoffenheffing Rotterdam en nog vele andere. Regelmatig staat hij tegenover of in contact met gemeente, provincie, ILT, Douane, NVWA, Omgevingsdienst, RVO, Brandweer, RWS (Rijkswaterstaat) en andere vormen van bevoegd gezag.

Zaken zien ook vaak op de import en export van afval (de EVOA) en de daarbij vereiste kennisgevingen. Daarnaast behoort de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en de uitwerking in de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Meststoffenwet tot bekend terrein. 

U vindt het kantoor ook op Afvalonline. En hier vindt u (met abonnement) de relevante artikelen van Afvalonline.

Strafrecht

Strafrecht

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Afvalstoffen

Afvalstoffen

Letselschade

Letselschade

Bouwen

Bouwen

Handhaving

Handhaving

Geluid

Geluid

Algemene praktijk en cassatie

Algemene praktijk en cassatie

Contact opnemen

U vindt ons hier

Bezoek ons

Princenhagelaan 1 - b3
4813 DA Breda
(Park Princeville Kantoren)

Bel of mail

Telefoon +
076 - 531 41 41
Fax +
076 - 531 41 40
Email +

Advocaten

mr. R. Hörchner | |
mr. F. Bajrami |
mr. T. Polat |

Route

Auto +
Klik hier
Openbaar vervoer +
Klik hier
Google Maps +
Klik hier